संघीय प्रहरी इकाई कार्यालय जनकपुर (मुरली चौक) बाट प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र आवेदन तथा वितरण

 सि.नं. फारम भर्ने दिन (वार) समय चारित्रिक प्रमाणपत्र लिने दिन (वार) समय कै.
आईतवार, सोमवार, मंगलवार  १०ः०० बजे देखि १४ः०० बजेसम्म  आउने आईतवार  १४ः०० बजे देखि १४ः३० बजे सम्म  
 २  बुधवार, बिहिवार, शुक्रवार  १०ः०० बजे देखि १४ः०० बजेसम्म  आउने बुधवार  १४ः०० बजे देखि १४ः३० बजे सम्म  

पुनश्चः- चारित्रिक प्रमाण पत्रको फारम बुझाउन र प्रमाण पत्र बुझ्न स्वयम व्यक्ति उपस्थित हुनु पर्ने छ ।

 फारम संकलन केन्द्रमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीहरुको विवरणः

 सि.नं. दर्जा नामथर  सम्पर्क नं. कै.
 १  प्र.ना.नि.  चन्द्र नारायण सिंह दनुवार  ९८४५१९९०९४  
 २  प्र.स.नि.  रामनारायण माझी  ९८४२०८०६११  
 ३  प्र.ह.  ललित नारायण मिश्र  ९८४१६५८७१३