प्रहरी प्रधान कार्यालयको निरीक्षण भ्रमणका क्रममा डिजीटल फरेन्सिक ल्यावको निरीक्षण गर्नुहुदै सम्माननीय प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओली ज्यु ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयको निरीक्षण भ्रमणका क्रममा पोलिग्राफको निरीक्षण गर्नुहुदै सम्माननीय प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओली ज्यु ।