प्रहरी प्रधान कार्यालयको निरीक्षण भ्रमणको क्रममा डिजिटल फोरेन्सिक ल्याब निरिक्षण गर्नुहुदैं माननीय गृह मन्त्री जनार्दन शर्मा ज्यु ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयको निरीक्षण भ्रमणको क्रममा पोलिग्राफ निरिक्षण गर्नुहुदैं माननीय गृह मन्त्री जनार्दन शर्मा ज्यु ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयको निरीक्षण भ्रमणको क्रममा CDR बितरण शाखा निरिक्षण गर्नुहुदैं माननीय गृह मन्त्री जनार्दन शर्मा ज्यु ।